לעקור מילים נרדפות


לעקור מילים נרדפות התואר טופס

  • להיפטר, לגזור, לנכש, לתלוש, לחפור, לעקור, לטהר, למרוט, המשרד, לחלץ, לבער.

לעקור מילים נרדפות פועל טופס

  • המשרד, לחלץ, לקטוף, משוך למעלה, שורש, לעקור, grub, לנכש, וחפר, לחשוף, deracinate, לגרש, לתפוס.
לעקור מילה נרדפת קישורים: להיפטר, לנכש, לחפור, לעקור, לטהר, המשרד, לחלץ, לבער, המשרד, לחלץ, לקטוף, שורש, לעקור, grub, לנכש, וחפר, לחשוף, לגרש, לתפוס,