תחושה מילים נרדפות


תחושה מילים נרדפות התואר טופס

  • רגישות, קפוא, משותק, קיבוע, כמשותק, anesthetized, חסר הכרה, ונפרדות, כזה שמתעלמים ממנו, להגיב, deadened, narcotized, משתומם, בתרדמת.

תחושה מילים נרדפות עצם טופס

  • השכל הישר, סיבה, לוגיקה, פסק דין, מודיעין, אמא שנינות, רציונליות, שפיות, הסבירות, קוהרנטיות, clear-headedness, צלילות, עקביות, המובנת למוח.
  • התחושה.
  • התפיסה, מודעות, הרושם, התודעה, חשש, מימוש, בתחושה-מוקדמת, חשד, סברה, prescience, אינטואיציה, סו.
  • כלומר, וסיפוריה, ייבוא, הגדרה, המושאלת, קונוטציה, במשתמע, ניואנסים, עיקרו, הסבר, תוכן, כוונה, סחיפה, הגיוון, הודעה, definiens.
  • סגל, מרגיש, תחושה, התגובה.
  • קונצנזוס, חוות דעת, משקל, להיסחף, רצון, טנור, הרוב, הנטייה, כיוון, קורס, ברגשות, תחושה.
  • קיבולת, הערכה, יכולת, פתיחות, תגובתיות, כישרון, טעם, הכישרון, הבחנה, מתנה, כשרון.
תחושה מילה נרדפת קישורים: רגישות, קפוא, קיבוע, ונפרדות, להגיב, השכל הישר, סיבה, פסק דין, מודיעין, שפיות, הסבירות, קוהרנטיות, עקביות, התחושה, התפיסה, הרושם, התודעה, חשש, מימוש, בתחושה-מוקדמת, חשד, prescience, סו, וסיפוריה, הגדרה, המושאלת, קונוטציה, במשתמע, ניואנסים, הסבר, תוכן, הגיוון, הודעה, סגל, תחושה, התגובה, משקל, טנור, הרוב, הנטייה, כיוון, תחושה, קיבולת, הערכה, יכולת, כישרון, טעם, הכישרון, הבחנה, מתנה, כשרון,

תחושה מילים הופכיות