תובנה מילים נרדפות


תובנה מילים נרדפות עצם טופס

  • התפיסה, הבנה, חדירה, הבחנה, האינטואיציה, perspicacity, ההתגלות, perspicuity, sagacity, לתפוס, apergu, מודעות.
תובנה מילה נרדפת קישורים: התפיסה, הבנה, חדירה, הבחנה, האינטואיציה, perspicacity, ההתגלות, perspicuity, sagacity, לתפוס,