שי מילים נרדפות


שי מילים נרדפות התואר טופס

  • ביישנית, הביישן, מלהיאבק, צנוע, שמורות, מבויש, המנוחה.
  • זהירה, הפקוחה, זהיר, חשוד, chary, מהורהר, מחריד.
  • קצר לא מספיק, חסר, תחת, ובהשתנה, לקוי.

שי מילים נרדפות פועל טופס

  • להבהיל, ובצינתם, להתחיל, ברווז, הנידה, סוטים, למשוך בחזרה, לקפוץ, veer.
שי מילה נרדפת קישורים: ביישנית, הביישן, מלהיאבק, צנוע, שמורות, מבויש, המנוחה, זהירה, הפקוחה, זהיר, חשוד, chary, מהורהר, מחריד, חסר, תחת, לקוי, להבהיל, להתחיל, ברווז, סוטים,

שי מילים הופכיות