קרע מילים נרדפות


קרע מילים נרדפות עצם טופס

  • falling-out, הפרה, פיצול, הפסקה, הפילוג, השבר הסורי, ההפרדה, גירושין, ניכור, הגליה, הנמצאים, מריבה, בן־אלמוות, התנצחות, גרוטאות.
  • protuberance, הקרנה, גדם, קשר, כפתור, knurl, הסככה.
  • מכשול, קושי, למעוד בלוק, צוואר בקבוק, העיכוב, בלוק, לתפוס, צרות.
  • מעבר, שבר, הפרה, לפצח, פיצול, השכרה, פיסורה, השבר הסורי, תקלות, ליקוי, החריץ, דמעה, לחתוך, פיצויים.

קרע מילים נרדפות פועל טופס

  • לשבור, פרץ, לפצל, לפצח, לפתוח, הפרה, קליב, לחלק, הקרע, וישברו.
קרע מילה נרדפת קישורים: falling-out, הפרה, פיצול, הפסקה, הפילוג, ההפרדה, גירושין, מריבה, בן־אלמוות, התנצחות, גרוטאות, protuberance, הקרנה, קשר, כפתור, knurl, הסככה, מכשול, קושי, צוואר בקבוק, העיכוב, בלוק, לתפוס, מעבר, שבר, הפרה, פיצול, השכרה, פיסורה, תקלות, ליקוי, החריץ, דמעה, לחתוך, לשבור, פרץ, הפרה, קליב, לחלק, הקרע,