קמצוץ מילים נרדפות


קמצוץ מילים נרדפות עצם טופס

  • חירום, משבר, הקשה, מצוקתם, קושי, שהדיונים, מצר, זן, זיכרונותינו, מתח.
  • קמצן, שונא הבריות, skinflint, tightwad, הלוחם, niggard, killjoy, הציניקן, grouch, גברת זעפני.

קמצוץ מילים נרדפות פועל טופס

  • לסחוט, לדחוס, לצבוט, התכווצות, מעוך, איגוד, ניפ, חוזה, לקטר, crimp.
  • לעצור, nab, צווארון, ללכוד, לתפוס, לרסן.
קמצוץ מילה נרדפת קישורים: חירום, משבר, הקשה, מצוקתם, קושי, שהדיונים, זן, מתח, קמצן, שונא הבריות, skinflint, tightwad, הלוחם, niggard, killjoy, הציניקן, grouch, גברת זעפני, לסחוט, לדחוס, לצבוט, התכווצות, איגוד, ניפ, חוזה, לקטר, crimp, לעצור, nab, לתפוס, לרסן,

קמצוץ מילים הופכיות