פתיחה מילים נרדפות


פתיחה מילים נרדפות עצם טופס

  • בהתחלה, פרלוד, תחילתו, התחלה, השחר, הזדמנות, אירוע, סיכוי, משרה פנויה.
  • הצעה, הגישה, מצגת, מראש, פתיחה, הזמנה, המלצה.
  • חור, פער, צמצם, המעבר, הפרה, דיזה, פיסורה, ישראלים, פירצה, בקיע, החריץ, מפרץ, שהשודד, lacuna.
פתיחה מילה נרדפת קישורים: פרלוד, התחלה, השחר, הזדמנות, אירוע, סיכוי, משרה פנויה, הצעה, הגישה, מצגת, מראש, פתיחה, הזמנה, חור, צמצם, המעבר, הפרה, פיסורה, בקיע, החריץ, מפרץ, שהשודד, lacuna,

פתיחה מילים הופכיות