פרס מילים נרדפות


פרס מילים נרדפות התואר טופס

  • הראשון שהתגורר, יוצאת דופן, קצב, רצועת הכלים ממדרגה ראשונה, כחול, שבחים, אלוף, ראוי לציין, יקר ערך, לעשייה, מוערכת, היקרים, לא יסולא בפז, לאמידה.

פרס מילים נרדפות עצם טופס

  • גמול, פרס, כבוד, אקולייד, גביע, הבחנה, זיהוי, תשלום, השלל, זכיות, מציאה, משיכה, לקחת, הארנק.
  • ההתנחלות, פסק דין, החלטה, נחישות, ממצא.
  • פרס, גרנט, פיצוי, תקומה, נזקים, תשלום, היישוב, שיפוי.
  • שאפתנות, הדימוגראפיים, המטרה, סוף, תקווה, הפרי, כיבוש, רווח, תשוקה.

פרס מילים נרדפות פועל טופס

  • להעניק, להקצות, רינדור, לשלם, לפצות, להתיישב, במכרז.
  • מקנים, שוחח, להציג, לתגמל, לתת, להרחיב.
  • ערך.
פרס מילה נרדפת קישורים: קצב, אלוף, לא יסולא בפז, גמול, פרס, כבוד, אקולייד, גביע, הבחנה, זיהוי, תשלום, השלל, מציאה, משיכה, לקחת, פסק דין, נחישות, פרס, גרנט, פיצוי, תשלום, שאפתנות, הדימוגראפיים, המטרה, סוף, תקווה, הפרי, רווח, תשוקה, להקצות, רינדור, לשלם, לפצות, שוחח, להציג, לתת, להרחיב, ערך,

פרס מילים הופכיות