מראש מילים נרדפות


מראש מילים נרדפות התואר טופס

  • הקודם הקודם, הקדמי, קודמת, לשעבר, הפותח, האמור לעיל, precursive, preexistent, הילדה בתחפושתו.

מראש מילים נרדפות עצם טופס

  • האצת speedup, התקדמות, הנעה.
  • עלייה, לטפס, נסיקה, הסלמה, העלאת רמת הרשאות.
  • שיפור, התקדמות, התקדמות בחקירה, השבחה, חיזוק, קידום, melioration, amelioration, הוכחה.

מראש מילים נרדפות פועל טופס

  • להציע, להציג, להגיש, תלמידיה, הקפידו, לומר, להציג את, לשים, פוזה, ממליצים.
  • לנוע קדימה, להאיץ, להמשיך, ללכת קדימה, להמשיך ללכת קדימה, לנוע לאורך, מהירות, ממהר, להניע.
  • לשפר, לשדרג, לסייע, לחזק, תועלת, להקל, לזרז, לטפח, לקדם, עוד, להגביר.
מראש מילה נרדפת קישורים: הקדמי, לשעבר, הפותח, האמור לעיל, הילדה בתחפושתו, התקדמות, הנעה, עלייה, נסיקה, העלאת רמת הרשאות, שיפור, התקדמות, התקדמות בחקירה, השבחה, קידום, amelioration, הוכחה, להציע, להציג, תלמידיה, הקפידו, לומר, לשים, פוזה, ממליצים, להאיץ, להמשיך, מהירות, ממהר, להניע, לשפר, לסייע, לחזק, תועלת, להקל, לזרז, לטפח, לקדם, עוד, להגביר,

מראש מילים הופכיות