מצפן מילים נרדפות


מצפן מילים נרדפות עצם טופס

  • אזור, לרחבת, שדה, תחום, כדור.
  • גבול, היקפית, מעגל, היקף.
  • היקף, טווח, להגיע, במידה, סולם, לתחומו.

מצפן מילים נרדפות פועל טופס

  • ללכת סביב, להקיף, engird, לחבק, environ, הקף.
  • לקלוט, להבין, תופסים, מבינים, לחדור.
  • שולי האפשריות, מצור, להשקיע.
מצפן מילה נרדפת קישורים: אזור, שדה, תחום, כדור, גבול, מעגל, היקף, היקף, טווח, להגיע, סולם, לתחומו, להקיף, environ, הקף, להבין, תופסים, לחדור, להשקיע,