מצמד מילים נרדפות


מצמד מילים נרדפות פועל טופס

  • לחטוף, לתפוס, להחזיק, לתלות על, דבקים, אחיזה, קליב, ועשתה.
מצמד מילה נרדפת קישורים: לחטוף, לתפוס, להחזיק, קליב, ועשתה,

מצמד מילים הופכיות