מחזיק מילים נרדפות


מחזיק מילים נרדפות עצם טופס

  • הבעלים, המחזיק, בעליה, הרוכש, שומר, אפוטרופוס, המתגורר.
מחזיק מילה נרדפת קישורים: הבעלים, שומר, אפוטרופוס,