לשמור מילים נרדפות


לשמור מילים נרדפות עצם טופס

 • פרנסה, תמיכה, פירושו, תחזוקה, ההישרדות, לקיומנו, הזנה.

לשמור מילים נרדפות פועל טופס

 • החזק, לשמור, יש, להחזיק, לשלוט.
 • טוענים, להצהיר, המדינה, מתימרים, להתמודד, לומר, להחזיק, לאחר, מצהירים, מאשרים, הנטענות, להדגיש, מתעקשים.
 • להישאר, להחזיק, להחזיק מהר, לשמור.
 • להמשיך, לשמור על קשר, protract, להאריך, להנציח, להרחיב, לשמר.
 • להמשיך, לקיים, לשמור על, להישאר, לתמוך, מאובטחת, לשמר, להגן.
 • לעצור, לשמור, להזמין, לרסן, להגביל, תחזיקו, לעכב, retard.
 • לצפות, לחגוג, להנציח, לכבד, לבצע, להגשים, להחזיק, לדבוק.
 • לשמור על, לנהל, לרוץ, פועלים, להתמודד, לסחור, מדמין.
 • תיקון, שירות, לשפץ, לשחזר, לתקן, תנאי, להשיב, לחסוך, לשמר, לשמור, מאובטחת.
 • תמיכה, לקיים, לספק, לשמור, לשלם, לממן, ומזינים.
לשמור מילה נרדפת קישורים: פרנסה, תמיכה, תחזוקה, הזנה, החזק, לשמור, יש, להחזיק, לשלוט, טוענים, להצהיר, המדינה, מתימרים, להתמודד, לומר, להחזיק, לאחר, מאשרים, הנטענות, להדגיש, מתעקשים, להישאר, להחזיק, לשמור, להמשיך, לשמור על קשר, protract, להאריך, להנציח, להרחיב, לשמר, להמשיך, לקיים, להישאר, לשמר, להגן, לעצור, לשמור, לרסן, להגביל, לעכב, retard, לצפות, לחגוג, להנציח, לבצע, להחזיק, לדבוק, לנהל, פועלים, להתמודד, תיקון, שירות, לשפץ, לשחזר, לתקן, תנאי, לשמר, לשמור, תמיכה, לקיים, לספק, לשמור, לשלם, ומזינים,

לשמור מילים הופכיות