לרשום מילים נרדפות


לרשום מילים נרדפות עצם טופס

  • קצת, יוטא, מהתמורה, חלקיק, מקטע, גרוטאות, גרגר, אקריות, אמנם, טרייפל, scintilla.

לרשום מילים נרדפות פועל טופס

  • לכתוב, לב, להקליט, לרשום, להוריד, רשימה, מניין, שרבוט, מציינים.
לרשום מילה נרדפת קישורים: יוטא, מהתמורה, חלקיק, גרוטאות, גרגר, אקריות, אמנם, טרייפל, scintilla, לכתוב, לב, לרשום, מניין, שרבוט,