לערב מילים נרדפות


לערב מילים נרדפות עצם טופס

  • הצמד, בריזה, דבר בטוח, pushover, מרק ברווז, ההתקנה, טבעי, הזוכה, הילד משחק.
  • לימב אבנט.

לערב מילים נרדפות פועל טופס

  • להשפיע על, כרוכות, כוללים, לסבך, להכיל, מהווים, לחבק, ספירה, להתחבר, לעסוק, מורכב, לשלב.
לערב מילה נרדפת קישורים: הצמד, pushover, טבעי, הזוכה, לימב אבנט, כוללים, לסבך, מהווים, ספירה, לעסוק, לשלב,

לערב מילים הופכיות