לעצור מילים נרדפות


לעצור מילים נרדפות עצם טופס

  • להפסיק, הפסקת, קיפאון, השהה, הפסקה, הפרעה, מעצר, התמוטטות, לשגות, עיכוב, פגרה, ההשעיה, הסתום.

לעצור מילים נרדפות פועל טופס

  • לעצור, להפסיק, לסיים, צא, דוכן, להחזיק, לנוח, לבדוק, פסיקה, לרסן, לחסום, לעכב, להכשיל, להשעות, לדחות.
  • לרסן, להפסיק, לעצור, לעכב, להחזיק, retard, להגביל, לנעול, לחטוף, כלא, לכלוא.
לעצור מילה נרדפת קישורים: להפסיק, הפסקת, קיפאון, הפסקה, הפרעה, מעצר, עיכוב, ההשעיה, הסתום, לעצור, להפסיק, לסיים, צא, דוכן, להחזיק, פסיקה, לרסן, לעכב, להכשיל, לדחות, לרסן, להפסיק, לעצור, לעכב, להחזיק, retard, להגביל, לחטוף, לכלוא,

לעצור מילים הופכיות