לכידת מילים נרדפות


לכידת מילים נרדפות פועל טופס

  • במלכודת, ללכוד, להונות, לתפוס, וו, פיתיון, לפתות, decoy, inveigle, enmesh.
לכידת מילה נרדפת קישורים: במלכודת, להונות, לתפוס, פיתיון, לפתות, inveigle, enmesh,