ליצור מילים נרדפות


ליצור מילים נרדפות פועל טופס

  • מקורם, לעשות, לגרום, תקרית, מהווים, לייצר, להתרבות.
  • עיצוב, אופנה, להרות, ליצור, להמציא, לגלות, להתפתח, לחלום, מטבעות, לתכנן, לבקוע, בצפיות, עובש, הצורה, לבנות.
ליצור מילה נרדפת קישורים: מקורם, לעשות, לגרום, מהווים, לייצר, להתרבות, עיצוב, אופנה, להרות, ליצור, להמציא, לגלות, להתפתח, מטבעות, לתכנן, בצפיות, עובש, הצורה, לבנות,