להחרים מילים נרדפות


להחרים מילים נרדפות פועל טופס

  • מתאים, לקבע, לתפוס, להחזיק, sequester, impound, להפקיע, לנשל, להשתלט, mulct, לגיס, arrogate, לחטוף.
להחרים מילה נרדפת קישורים: מתאים, לקבע, לתפוס, להחזיק, sequester, impound, mulct, לגיס, arrogate, לחטוף,