להחזיק מילים נרדפות


להחזיק מילים נרדפות פועל טופס

  • נמשכות, להתמיד, לחפור, לסבול, ללכת על, לשמור על קשר, להמשיך, לקיים, להחזיק מהר.
להחזיק מילה נרדפת קישורים: נמשכות, להתמיד, לחפור, לסבול, ללכת על, לשמור על קשר, להמשיך, לקיים,

להחזיק מילים הופכיות