להדיח מילים נרדפות


להדיח מילים נרדפות פועל טופס

  • ובגאוותו.
  • להוציא, להשליך, לגרש, לכבות, לפנות, לנשל, לפטר, אולם זו, בעיטה החוצה, להסיר, ובגאוותו, להפיל, להדיח, אש, לאתחל, להקפיץ.
להדיח מילה נרדפת קישורים: ובגאוותו, להוציא, להשליך, לגרש, לכבות, לפנות, לפטר, אולם זו, ובגאוותו, להפיל, להדיח, אש, להקפיץ,

להדיח מילים הופכיות