לדמיין מילים נרדפות


לדמיין מילים נרדפות פועל טופס

  • להרהר, לראות, לחזות מראש, לצפות, לחזות, הצג, להתייחס, חייכו.
לדמיין מילה נרדפת קישורים: להרהר, לראות, לחזות מראש, לצפות, לחזות, הצג, חייכו,