לבזוז מילים נרדפות


לבזוז מילים נרדפות עצם טופס

  • השלל, לקלקל, שלל, טרף, פרס, ביזה.
  • מיוסר, ביזה, השק, פינוק, שוד.

לבזוז מילים נרדפות פועל טופס

  • לגנוב.
  • שק, ביזה, השלל, depredate, despoil, להרוס, רצועה, לחטט, רובה, maraud, לגנוב, לשדוד.
לבזוז מילה נרדפת קישורים: השלל, לקלקל, שלל, טרף, פרס, ביזה, מיוסר, ביזה, השק, פינוק, שוד, לגנוב, שק, ביזה, השלל, depredate, despoil, להרוס, רצועה, לחטט, maraud, לגנוב, לשדוד,