כהונתו מילים נרדפות


כהונתו מילים נרדפות עצם טופס

  • המונח, זמן, incumbency, שלטונו, כלל, מינהל, המשטר, להחזיק, תפוסה, שכירות, בהתערבות, ברשותו, מימין, הבחירות, זכאות.
כהונתו מילה נרדפת קישורים: המונח, זמן, שלטונו, כלל, מינהל, המשטר, להחזיק, תפוסה, ברשותו, מימין, הבחירות,