יוצאים מילים נרדפות


יוצאים מילים נרדפות עצם טופס

  • הרשאה, רישיון, אישור, החירות, גושפנקא, הסכמה, הקצבה, סובלנות, אך תוך.
  • חופשה, נופש, עזיבה, פגרה, היעדרות.

יוצאים מילים נרדפות פועל טופס

  • ללכת, יוצאים, צא, הלאה, לכי, לצאת, שנקבעו, לפרוש, להתפטר, לוותר, לסגת, vamoose.
  • לסטות, נבדלים, להשתנות, מסתעפות, והאופנוע, סוטים, veer, להסיט, להפוך, לכופף, תועים, להיסחף, לטעות, לשוטט.
  • לעזוב, ללכת, צא, לנטוש, לצאת, לסגת, נעלמים, להיעלם, נסוגים, לפרוש, לברוח, לפנות, אור החוצה.
יוצאים מילה נרדפת קישורים: הרשאה, אישור, החירות, גושפנקא, הסכמה, סובלנות, אך תוך, חופשה, היעדרות, ללכת, יוצאים, צא, לצאת, לפרוש, להתפטר, לוותר, לסגת, vamoose, לסטות, והאופנוע, סוטים, להסיט, לטעות, לשוטט, ללכת, צא, לנטוש, לצאת, לסגת, נעלמים, להיעלם, נסוגים, לפרוש, לברוח, לפנות,

יוצאים מילים הופכיות