טלטלה מילים נרדפות


טלטלה מילים נרדפות עצם טופס

  • הפתעה, הלם, התחלה, מכה, יונתן, פצצה.
  • טלטול, גבשושי, אידיוט, צנצנת, jounce, jog, אובדת, אשפת, זעזוע מוח.

טלטלה מילים נרדפות פועל טופס

  • הפתעה, להבהיל, להתחיל, מתנודד, הלם, נסער, להפריע, discompose.
  • השביתה, לנער, הלם, צנצנת, אידיוט, להקפיץ, זעזעה.
טלטלה מילה נרדפת קישורים: הפתעה, הלם, התחלה, מכה, פצצה, אידיוט, צנצנת, jounce, jog, אובדת, אשפת, זעזוע מוח, הפתעה, להבהיל, להתחיל, הלם, להפריע, discompose, השביתה, לנער, הלם, צנצנת, אידיוט, להקפיץ,