חשש מילים נרדפות


חשש מילים נרדפות עצם טופס

  • ומבשרי רעות, תחושה מוקדמת, חרדה, פחד, ספק, misgiving, נפשי, דאגה, אי נוחות, חשד, אזעקה.
  • תפיסה, מעצר, לכידת, כליאתם, צווארון.
חשש מילה נרדפת קישורים: ומבשרי רעות, תחושה מוקדמת, חרדה, פחד, ספק, נפשי, דאגה, אי נוחות, חשד, אזעקה, תפיסה, מעצר, לכידת,

חשש מילים הופכיות