חניכה מילים נרדפות


חניכה מילים נרדפות עצם טופס

  • תחילת, פתיחה, תחילת הקמתה, כבר התחלה, incipience, חנוכת, התקנה, הכניסה, הבכורה, הסמכה, הממסד, אינדוקציה, תדרוך.
חניכה מילה נרדפת קישורים: פתיחה, חנוכת, הכניסה, הבכורה, הממסד, תדרוך,