חנוכת מילים נרדפות


חנוכת מילים נרדפות עצם טופס

  • התקנה, אינדוקציה, הסמכה, חניכה, השבעתו.
  • תחילתו, החל, פתיחה, הבכורה, ראשית, מוסד, בכורה.
חנוכת מילה נרדפת קישורים: חניכה, החל, פתיחה, הבכורה, בכורה,