ועשתה מילים נרדפות


ועשתה מילים נרדפות פועל טופס

  • משוך, טוויסט, כוח, להעביר, להפעיל, מפתח ברגים, למלוק, לתפוס, לקחת.
ועשתה מילה נרדפת קישורים: טוויסט, כוח, להעביר, להפעיל, מפתח ברגים, למלוק, לתפוס, לקחת,