התפיסה מילים נרדפות


התפיסה מילים נרדפות עצם טופס

  • הכרה, הבנה, הערכה, ידע, לתפוס, התודעה, מודעות, מימוש, הבחנה, פסק דין, תחושה, חוכמה.
  • ניסוח, מחשבות, ספקולציות, דמיון, מכל מקום, הדמיה, מדיטציה.
  • ראייה, לראות, ראיה, הבחנה, perspicacity, החוש, תחושה, רושם, תודעה, מודעות.
  • רעיון, מחשבה, קונספט, הרושם, inkling, חשק, גאוותנות, תצוגה, התפסת נושא, נקודת התצפית.
  • תובנה, אינטואיציה, התבונה, החוש, רגישות.
התפיסה מילה נרדפת קישורים: הבנה, הערכה, ידע, לתפוס, התודעה, מימוש, הבחנה, פסק דין, תחושה, ניסוח, ספקולציות, דמיון, מכל מקום, מדיטציה, ראייה, לראות, הבחנה, perspicacity, החוש, תחושה, מחשבה, הרושם, inkling, חשק, תצוגה, תובנה, החוש, רגישות,

התפיסה מילים הופכיות