התחל מילים נרדפות


התחל מילים נרדפות עצם טופס

  • אידיוט, רפלקס, ובצינתם, התקמט, עווית, קפיצה, טלטלה.
  • תחילת, תחילתו, הקמתה, מראש, התפרצות, חניכה, ההמראה, חנוכת, פתיחה, בעיטת הפתיחה.

התחל מילים נרדפות פועל טופס

  • להתחיל, יוצאים, יצא, לחנוך, הכינו, ליזום, לשגר, מתחייב, לצאת, הזן.
  • לקפוץ, אידיוט, ובצינתם, לכווץ, התקמט, הנידה, נרתע, שי, באק, מאוגד, זינוק, באביב.
  • נמצאו, ליצור, להגדיר, מכון, זקוף, טופס, לארגן, לפתוח.
התחל מילה נרדפת קישורים: אידיוט, רפלקס, עווית, קפיצה, טלטלה, הקמתה, מראש, התפרצות, חניכה, ההמראה, חנוכת, פתיחה, בעיטת הפתיחה, להתחיל, יוצאים, יצא, לחנוך, הכינו, ליזום, לצאת, הזן, אידיוט, לכווץ, שי, באק, מאוגד, זינוק, נמצאו, ליצור, להגדיר, מכון, זקוף, טופס, לארגן,

התחל מילים הופכיות