הקמתה מילים נרדפות


הקמתה מילים נרדפות עצם טופס

  • להתחיל, תחילת תחילתו, חניכה, טיפלתי פתיחת מקור, הבכורה, חנוכת.
הקמתה מילה נרדפת קישורים: להתחיל, חניכה, הבכורה, חנוכת,

הקמתה מילים הופכיות