העברה מילים נרדפות


העברה מילים נרדפות התואר טופס

  • נגיעה, משפיע, ערבוב, נוקבת, מחממי.

העברה מילים נרדפות עצם טופס

  • העברה, transferal, מסירה, רוברטסונית, הקצאה, רילוקיישן, השתלת, הסרת, טרנספוזיציה, transposal, מעבר, שידור, החלפת, עקירה, תחבורה.

העברה מילים נרדפות פועל טופס

  • deed, להפוך מעל, לחתום, להעביר, לתכנן, להקצות, לתרום, להעניק, לספק, לתת, מהלך כלשהו שהרחיק מעליו.
  • השתלות, לשקף, לשנות, להעביר, לשגר, לתת, תחבורה, לשדר, דנות, לשלוח, לשאת.
העברה מילה נרדפת קישורים: נגיעה, נוקבת, העברה, transferal, מסירה, הקצאה, הסרת, מעבר, שידור, החלפת, תחבורה, להעביר, לתכנן, להקצות, לתרום, לספק, לתת, מהלך כלשהו שהרחיק מעליו, לשקף, להעביר, לתת, תחבורה, לשדר, דנות,

העברה מילים הופכיות