המתאים מילים נרדפות


המתאים מילים נרדפות התואר טופס

  • זה הדדי, מקבילה, שווה ערך, כתב, correlative, להחלפה, משלימים, נאמנות, לזה, נפוצות.
המתאים מילה נרדפת קישורים: שווה ערך, משלימים, נאמנות,