היקף מילים נרדפות


היקף מילים נרדפות עצם טופס

  • היקפו, הפריפריה, היקפית, מאוגדים, מצפן, גבול, היקף, בגדר.
  • טווח, שדה, כדור, להגיע, ולרוחבה, משרעת, latitude, לתחומו, אורביט, מצפן, בגדר, אלבו רום, לשחק, חופש, מרחב.
  • להגיע, גודל, למדוד, טווח, מרחק, ממד, תואר, בעוצמה, היקף, מצפן, אזור, נפח, משרעת.
היקף מילה נרדפת קישורים: היקפו, הפריפריה, מצפן, גבול, היקף, טווח, שדה, כדור, להגיע, ולרוחבה, latitude, לתחומו, מצפן, לשחק, חופש, מרחב, להגיע, גודל, טווח, מרחק, ממד, היקף, מצפן, אזור,