הבנת הנקרא מילים נרדפות


הבנת הנקרא מילים נרדפות עצם טופס

  • התפיסה, מימוש, הבנה, זיהוי, הטמעה, חשש.
  • לתפוס, קיבולת, היקף, תובנה, הבנה, טווח, קוגניציה.
הבנת הנקרא מילה נרדפת קישורים: התפיסה, מימוש, הבנה, זיהוי, חשש, לתפוס, קיבולת, היקף, תובנה, הבנה, טווח, קוגניציה,