הבנה מילים נרדפות


הבנה מילים נרדפות עצם טופס

  • הבנת הנקרא, ספיגת, תפיסתו, תובנה, הבחנה, הידיעה, מודעות, חדירה, פסק דין, המודיעין, התפיסה, סיבה.
  • הסכם, קומפקטי, התיישבות, מציאה, ברית, דיל, אקורד, ההסכמה, האמנה, התחייבויות, ההבטחה.
  • חמלה, אהדה, פינוק, רגישות, האנושות, חסד, רוך, דאגה, הבעת, אמפתיה.
  • תצוגה, התצפית, נקודת מבט, חוות דעת, הערכה, אמונה, הרעיון, פרשנות, פסק דין.
הבנה מילה נרדפת קישורים: הבנת הנקרא, ספיגת, תובנה, הבחנה, הידיעה, חדירה, פסק דין, התפיסה, סיבה, הסכם, מציאה, ברית, אקורד, ההסכמה, האמנה, ההבטחה, חמלה, פינוק, רגישות, האנושות, חסד, דאגה, הבעת, אמפתיה, תצוגה, הערכה, אמונה, הרעיון, פרשנות, פסק דין,

הבנה מילים הופכיות