ברשותו מילים נרדפות


ברשותו מילים נרדפות עצם טופס

  • הבעלות, כותרת, משמורת, בהתערבות, שמירה, מונופול, להחזיק, אחיזה, תפוסה, שליטה, לתפוס.
ברשותו מילה נרדפת קישורים: הבעלות, כותרת, משמורת, שמירה, להחזיק, תפוסה, שליטה, לתפוס,