בעיטת הפתיחה מילים נרדפות


בעיטת הפתיחה מילים נרדפות עצם טופס

  • להתחיל, החל, עוד, sendoff, הפתיחה תחילתו.
בעיטת הפתיחה מילה נרדפת קישורים: להתחיל, החל, עוד,

בעיטת הפתיחה מילים הופכיות