ביצוע השלב הגולמי מילים נרדפותביצוע השלב הגולמי מילים נרדפות התואר טופס

  • אלימות, עז, זועם, חמור, אינטנסיבי, קפדני, קשים, קשה, נסערת, סוער, שקטים וסוערים, הסוערת, קטוע, משתוללת, פראי.
  • גס, boorish, גס רוח, loutish, בור, מעודן, לא מזוקק, uncivil, ויוצר, גסה, גסות, ברוטו, דרגה, מחוספס, פרוע, קולני, raw, בוטה, אדמה, ribald.
  • לא אחידה, unsmooth, סדירה, שבור, מהמורות, משוננים, ברכסים, snaggy, קטוע, המעוותים, ומסוקסות, גלי, מחוספסת, stubbled, מגורען, מחוספס.
  • מעודן, unworked, unfashioned, לא גמור, roughhewn, homespun, חסר הצורה, התרומם, אמורפי, גסה, לא אחידה, לרקום, חפוז, המנוונת, מעורפלת, משוער, חפוזה.
  • קשה, מנסה, מפרך, מאומצת, הגבוהות, צנוע, חמור, מכונס, לא נוח, מטרידה.
  • שעיר קצר ועבה, בושי, קרוב, מטושטשת, חיתול, גס, מעוצבת, משונן, tousled, rumpled, אימתניות, הסתור, זוועה, פרוע, ומבולבלת.

ביצוע השלב הגולמי מילים נרדפות עצם טופס

  • סקיצה, טיוטה, חלוקה לרמות, פריסה, שלד.

ביצוע השלב הגולמי מילה נרדפת קישורים: אלימות, עז, זועם, חמור, אינטנסיבי, קפדני, קשים, קשה, סוער, קטוע, פראי, גס, boorish, loutish, בור, מעודן, uncivil, גסות, דרגה, פרוע, raw, בוטה, אדמה, ribald, שבור, מהמורות, משוננים, ברכסים, קטוע, המעוותים, גלי, מעודן, homespun, התרומם, אמורפי, לרקום, המנוונת, משוער, חפוזה, קשה, מפרך, מאומצת, צנוע, חמור, לא נוח, קרוב, חיתול, גס, מעוצבת, זוועה, פרוע, סקיצה, טיוטה, חלוקה לרמות, פריסה,

ביצוע השלב הגולמי מילים הופכיות