לתפוס מילים הופכיות


לתפוס מילים הופכיות פועל טופס

  • כניעה, לוותר, תשואות, לספק.
  • לאבד, משוחרר, חינם, טיפה, unhand, להרפות.
  • לשחרר, להרפות, משוחרר, להגדיר רופף, ללא תשלום.

לתפוס מילים נרדפות