התחל מילים הופכיות


התחל מילים הופכיות עצם טופס

  • לסיום, סיום, שיאו, תוצאה, מסקנה, windup.

התחל מילים הופכיות פועל טופס

  • להמיס, לפרק, להרוס, סגור.
  • לסיים, לעצור.

התחל מילים נרדפות